کوچه‌ی بن‌بست

تا انتهای کوچه‌ی بن‌بست، با هم‌ایم
تا رنگ و بوی آینه‌ها هست، با هم‌ایم

هرجا که عشق آمد و سنگی به دست داشت
امّا فقط غرور تو نشکست، با هم‌ایم

آن لحظه‌ای که قاصدک از شوق سرنوشت
خود را به دست باد سپرده است، با هم‌ایم

آن‌‌جا که در نگاه کسی، حسّ مشترک
برقی زد و به خاطره پیوست، با هم‌ایم

***

حتّی اگر به آخر خط هم رسیده‌ایم
تا انتهای کوچه‌ی بن‌بست، با هم‌ایم

/ 0 نظر / 49 بازدید