زیر سایه افراطی ها

 

در فضاهای تکنولوژیک امروز ،رسانه ها به حدی توسعه یافته که می توان گفت بشر را از هر طرف احاطه کرده است.

امروز که بشر در اطلاعات غرق شده است اگر نتوانیم اطلاعات تولید کنیم نه تنها عقبیم، بلکه محکوم به تقلید وپیروی از دیگران می شویم .اینترنت ،زاده پیشرفت های حاصله در فناوری ارتباطات وتکنولوژی های مخابراتی است ،پدیده ای که باسرعت وارزان تر از هر روش ارتباطی ،زندگی بشر را دچار دگرگونی کرد واز بسیاری جهات معنا ومفهوم جدیدی به آن بخشیداینترنت بادر نوردیدن فاصله های زمانی ومکانی ،جهان رابرای همه به عرصه حضور تبدیل کرده است .

وبلاگ ها یکی از پدیده های جدید وتاّثیر گذار در حیطه اینترنت است که در سال های اخیر ،انقلابی در اینترنت وفرهنگ استفاده از آن به وجود آورده است .

وبلاگ با ایجاد فضایی آسان برای نگارش نظرات ،ایده ها،خاطرات ،دل نوشته ها،انتقادات و.... به سرعت به عرصه ای تاّثیر گذار وپر مخاطب برای دوستداران دنیای اطلاعات وعصر سرعت تبدیل شد. علم نیاز به تخصص ودانش خاص ،رایگان وپویا بودن از امتیازاتی است که محیط وبلاگ برای علاقه مندان خود ایجاد کرده است .این ویژگی ها موجب شده وبلاگ هافضای فیزیکی ومناسبی برای ارتباطات چند گانه وملاحظات چهره به چهره ،به تعاملات فکری بپردازند. عرصه وبلاگ با توجه به مخاطبان جوان وپویایی که دارد فرصت مناسب وزمینه ای مهیا برای تبیین،تشریح ،رشد واعتلای مسائل دینی ،اخلاقی وانقلابی در جامعه است .در این میان وبلاگ هایی که به مسائل ارزشی وسود مند می پردازندنقش موثری در تبلیغ دین در فضای مجازی دارند  اما واقعیت این است که این وبلاگ ها به دلیل اینکه از نظر تعداد محدود هستند ،درسایه عملکرد افراطی وبلاگ های دیگر محو شده وفعالیت چشمگیری از آنها دیده نمی شود . امروزه قدرت های تبلیغاتی در عرصه اینترنت ووبلاگ بانیاز آفرینی ،مردم را به دنبال نیازهای کاذب می کشانند .آنان با کمک پیچیده ترین روش های تبلیغی،فکر وقلب بسیاری از انسان ها را مسحور کرده برای آنان سلیقه وذائقه سازی می کنند . در واقع وبلاگ ها تقریبا به یک دفترچه خاطرات شخصی تبدیل شده اند واز پرداختن به مسائل سود مند ودینی پرهیز می کنند ،از این رو باید آگاهانه وبا نگاهی تیز بین مراقب خطراتی که در این عرصه چشم نواز برای جوانان وافکار آنها ایجاد می کند، باشیم.

                                                                به امید فردایی بهتر

 

/ 0 نظر / 15 بازدید