عدالت

چه تلخ محاکمه می شود زمستان...

که برای جان دادن به درخت،جان می دهد...

...وچه ناعادلانه کمی آنطرفتر همه چیز به اسم بهار تمام میشود...

/ 0 نظر / 18 بازدید