پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

حضور ایران در نمایشگاه اکسپو2010 واهمیت آن در سال همت مضاعف کار مضاعف ؟!

    اکسپو، رویدادی غیرانتفاعی است و محلی برای نمایش دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی کشورها و دورنمای توسعه آنها است. این ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید