عشق تنهایی

این خیره ماندن ها به ساعت های دیواری

تمرین برای روزهایی که نمی آیی است

شاید فقط عاشق بداند " او " چرا تنهاست:

کامل ترین معنا برای عشق تنهایی است

----------------------------------------------------------------------------

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست

تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاست

----------------------------------------------------------------------------

در آتش خیال تو با خود قدم زدم

دوران عاشقی به همین سادگی گذشت

روزی ز چشم مردم و روزی به پای تو!

عمر مرا ببین که به افتادگی گذشت

---------------------------------------------------------------------------

دلم بدون تو غمگین و با تو افسرده است

چه کرده ای که ز بود و نبودت آزرده است

به عکس های خودم خیره ام، کدام منم؟

زمانه خاطره های مرا کجا برده است

---------------------------------------------------------------------------

خانه ی قلبم خراب از یکه تازی های توست

عشق بازی کن که وقت عشقبازی های توست

تا دل مشتاق من محتاج عاشق بودن است

دلبری کردن یکی از بی نیازی های توست

---------------------------------------------------------------------------

بی سبب دست تمنا تا درختان می بری

سیب ها دیگر به افتادن ندارند اشتیاق

رقتنت چون بودنت تکرار رنج زندگی است

مثل جای خالی ساعت به دیوار اتاق

/ 0 نظر / 27 بازدید