ماه رمضان....

ماه رمضان شدمی ومیخانه برافتاد
عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به می کرد برم پیر خرابات
گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گیر که در مذهب رندان
در حضرت حق این عملت بارور افتاد

http://www.manhag.net/wallpapers/ramadan-1024-768.jpg

/ 3 نظر / 15 بازدید
سفیرجزیره مجنون

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. دعوتید به سفری برمدار عشق.... البته آنهایی که به غیرتشان بر می خورد مطالب ما را نخوانند...! .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

مریم(ازمن به تو)

چقدر عادت کرده ایم به تو ..رمضان عزیز ..میآیی و میروی و ما به گرسنگی و تشنگی های بی ثمرمان عادت کرده ایم اما بازهم میگویم ..خوش آمدی[گل]