کودکی

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگیم نقاشی روی دیوار بود


کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه این که مجبور باشم همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم


کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را

 فراموش می کردم .

/ 0 نظر / 14 بازدید